Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dárcovský formulář

Dárcovský formulář

Děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět. Prosíme všechny dárce o vyplnění tohoto formuláře – poslouží nám k tomu, abychom Vám mohli vystavit potvrzení o daru a lépe administrovat databázi našich příznivců. Vyplnění formuláře ale není povinné.
 
Jméno/název firmy
Kontaktní osoba
Adresa trvalého bydliště/sídlo
Korespondenční adresa (tzn. adresa, na kterou chcete zaslat potvrzení o daru)
IČO (pro firmy)
Telefon
E-mail
Komentář

     Přeji si zaslat potvrzení o daru.

     Souhlasím s uvedením svého jména na webové stránce Azylu Kocourkov.

  Odesláním formuláře uděluji Azylu Kocourkovm až do písemného odvolání souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem zařazení do databáze dárců a péče o dárce včetně jejich informování o činnosti sdružení. Azyl Kocourkov se tímto zavazuje, že údaje neposkytne jiným osobám.

 

                                                                                    

 

 

KDY, PROČ A JAK ŽÁDAT O POTVRZENÍ O DARU

Daňové zvýhodnění dárců upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

Fyzické osoby si od základu daně mohou podle § 15 odst. 8 zákona odečíst hodnotu darů, pokud jejich součet ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, resp. činí-li alespoň 1 000 Kč. Celkově lze odečíst až 10 % ze základu daně. Dárce vykazuje poskytnutý dar potvrzením, které mu příjemce daru vystaví. Zaměstnanci předají potvrzení do své mzdové účtárny, nejlépe souhrnně za celý předešlý kalendářní rok, nejpozději však do konce února následujícího roku. V březnové výplatě je pak dárci přeplatek vyplacen jako součást ročního daňového zúčtování.

Osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnanci, kteří si daňové přiznání zpracovávají sami, uplatní dar v daňovém přiznání a potvrzení o daru k němu připojí jako přílohu.